životné situácie

Som aktívny senior 65+. Aké mám možnosti zmeny pobytu a aké výhody z toho vyplývajú? Čo to môže pre moju rodinu znamenať?