Združenie bratislavských seniorov vzniklo ako podnet na zlepšenie kvality života seniorov v neľahkej dobe, ktorej momentálne čelí najmä táto veková skupina ľudí 65+.

Cieľom tohto občianskeho združenia je:
  • pomáhať zlepšovať kvalitu života bratislavských seniorov v jednotlivých mestských častiach Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja,
  • sociálna a psychologická pomoc a podpora,
  • podpora vzdelávania a rekvalifikácie seniorov vo veku 65 a viac,
  • materiálna pomoc v akejkoľvek forme (finančná podpora, podpora prostredníctvom kúpy pomôcok a akéhokoľvek vybavenia, akákoľvek iná forma),
  • finančná pomoc seniorom jednotlivcom alebo skupinám, klubom, združeniam seniorov,
  • právne a ekonomické poradenstvo.

Snažíme sa zlepšiť povedomie seniorov a ich najbližších príbuzných o možnostiach sebarealizácie aj vo vyššom veku. Práve v dobe technológií a samozrejmosti internetového pripojenia je informovanosť o aktivitách/podujatiach, kluboch pre seniorov, možnostiach pobytu v zariadeniach, riešení rôznych životných situácií tá správna cesta, ako prežiť dôstojnú starobu.

Budeme radi, ak sa staneme partnermi viacerých mestských častí a hlavného mesta, aby sme pomáhali podľa potreby v jednotlivých zariadeniach, kluboch a na podujatiach.