životné situácie

Aká úroveň odkázanosti je nevyhnutná pre oprávnenie seniorov na príjem dotácií poskytovaných Bratislavským samosprávnym krajom a aký je postup na dosiahnutie tohto oprávnenia?