Domovy dôchodcov

Presťahovať sa do domovu sociálnych služieb, keď ste v seniorskom veku? Napriek tomu, že máloktorý senior pociťuje túžbu po takejto zmene, mnohí vnímajú takéto kroky ako nevratné rozhodnutie. Napriek tomu, ak sa zvolí kvalitný domov dôchodcov, môže to priniesť seniorom a ich rodinám viacero prospešných aspektov. Tým, že trávia svoje starnutie v spoločnosti rovesníkov, majú starostlivosť zabezpečenú a dostávajú príležitosť zúčastňovať sa na rôznych udalostiach. Táto situácia prináša výhody aj opatrujúcich príbuzných. Uvoľňuje ich z obáv, umožňuje zotavenie zo stresu a otvára viac priestoru pre oddych a starostlivosť o svojich blízkych, ktorí potrebujú osobnú starostlivosť.

Pre koho by mohli byť domovy dôchodcov vhodné? V prípade odborných zariadení je personál oboznámený so všetkými nuansami starostlivosti, čo môže výrazne uľahčiť situáciu opatrujúcich príbuzných. Vďaka tomu môžu príbuzní s väčším pokojom srdca sústrediť svoju pozornosť na starostlivosť o člena rodiny, ktorý potrebuje špeciálnu starostlivosť, a aktívne tráviť čas s ním – napríklad spoločnými výletmi alebo rozhovormi.

 

Ubytovanie v domove môže byť rozumným krokom v situáciách, ako sú:

  • Potreba starostlivosti prevyšuje možnosti poskytnutia príbuznými alebo ambulantnými opatrovateľskými službami.
  • Osoba potrebujúca starostlivosť sa cíti stále viac osamelá.
  • Predchádzajúci byt/dom nebol prispôsobený ich špecifickým potrebám.
  • Okolnosti vyžadujú krátkodobý lekársky zásah.
  • Starajúci sa príbuzní potrebujú dočasné riešenie na zvládnutie opatrovateľských povinností v domácom prostredí.

 

Presťahovanie do domova dôchodcov prináša viaceré výhody:

  • Zabezpečenie 24-hodinovou podporou.
  • Dostupnosť lekárskej starostlivosti a rýchla pomoc v prípade núdze.
  • Uvoľnenie od záťaže vedenia domácnosti.
  • Možnosť nadviazať sociálne kontakty s rovesníkmi.
  • Organizované voľnočasové aktivity a príležitosti na prácu.
  • Zmiernenie tlaku na príbuzných a čas na kvalitné spoločné aktivity.

 

Kontrolný zoznam – kritériá výberu pri hľadaní domova dôchodcov:

Najlepšie je vopred spoločne premyslieť, ktoré aspekty sú pre vás a vašu rodinu osobitne dôležité:

 • Umiestnenie domova dôchodcov: Ideálne je, aby sa domov nachádzal v blízkosti predchádzajúceho bydliska, umožňujúc starším osobám udržiavať svoje sociálne kontakty. Týmto spôsobom môžu zostať v známom prostredí. Ak nie sú dostupné žiadne existujúce sociálne väzby alebo ste sami z inej oblasti ako senior, môže byť rozumné vybrať si domov dôchodcov v blízkosti, aby návštevy neboli príliš náročné.

 

 • Veľkosť domova dôchodcov: Uprednostňujete menší osobný domov pre vašich príbuzných, alebo radšej väčšie zariadenie?

 

 • Vybavenie: Sú k dispozícii jednolôžkové izby s vlastnými kúpeľňami? Môžu si obyvatelia priniesť svoj vlastný nábytok? Sú izby vybavené televízormi, telefónmi a internetovým pripojením? Ako vyzerajú spoločné priestory, napríklad knižnica, miesta na stretnutia obyvateľov alebo jedáleň? Sú vonkajšie plochy atraktívne a dobre koncipované?

 

 • Prevádzkovateľ a kvalita starostlivosti: Kto riadi domov? Ako je zabezpečené financovanie? Akú kvalifikáciu má riaditeľ zariadenia? Koľko zamestnancov na plný úväzok pracuje v danom domove dôchodcov?

 

 • Denný harmonogram a aktivity: Môžu si obyvatelia prispôsobiť svoj denný režim individuálne? Existujú možnosti zamestnania, napríklad účasť na domácich prácach? Aké sú ponuky vo vzťahu k zamestnaniu a telesnej aktivite?

 

 • Stravovanie: Sú jedlá pestrofarebné a čerstvé? Existuje možnosť výberu z jedálnych lístkov? Sú časy jedál pružné a je prezentácia jedla atraktívna?

 

 • Domáce zvieratá: Máte možnosť priniesť so sebou svojich domácich miláčikov do domova?

 

 

V 5 krokoch k dobrému domovu – ako dobre ubytovať svojich príbuzných:

Miesta v kvalitných domovoch dôchodcov sú veľmi žiadané, a preto je často potrebné čeliť dlhým čakacím listinám. Preto je dôležité čo najskôr získať viac informácií a začať hľadať vhodné miesto pre svojho príbuzného, ak sa domnievate, že nebudete schopní dostatočne sa starať o jeho potreby v domácom prostredí v blízkej budúcnosti. Ak chcete nájsť zariadenie, ktoré bude zodpovedať špecifickým potrebám vášho rodinného člena potrebujúceho starostlivosť a kde sa bude cítiť pohodlne, stránka www.pflege.de vám bude sprievodcom, ktorý vás povedie krok za krokom a pomôže vám pochopiť, na čo by ste si mali dať pozor pri výbere.

 • Urobte si predvýber
  Najskôr získajte informácie o domovoch dôchodcov v oblasti, ktorá vás zaujíma. Tieto informácie môžete získať na miestnych úradoch, v sociálnych organizáciách, na úradoch pre sociálnu starostlivosť alebo v prípade núdze aj prostredníctvom sociálnych služieb poskytovaných nemocnicami. Dôkladne preskúmajte poskytované informačné materiály a porovnajte ich rôzne aspekty, ako napríklad poloha, poskytované služby a starostlivosť. Je vhodné si prezrieť viacero možností domovov dôchodcov, aby ste si mohli vytvoriť prehľad a porovnať ich medzi sebou.

   

  Navštívte a porovnajte
  Pred uskutočnením oficiálnej obhliadky sa snažte predbežne porozprávať s obyvateľmi domova dôchodcov, ich príbuznými a ošetrovateľským personálom. Ak sa vám páči atmosféra a vybavenie, dohodnite si formálnu obhliadku zariadenia. Pri hodnotení domova dôchodcov zohľadnite perspektívu príbuzného, pre ktorého hľadáte vhodné miesto starostlivosti. Skúste zistiť, či ponuka daného domova dôchodcov zodpovedá ich konkrétnej situácii. Rovnako premyslite, či by sa dotyčný príbuzný cítil pohodlne v prostredí s ostatnými obyvateľmi a ošetrovateľmi.

   

  Kontrola kvality
  Zvlášť významné sú aspekty "starostlivosti" a "zdravotnej starostlivosti". Informujte sa o počte zamestnaných opatrovateľov a ošetrovateľov na plný úväzok v konkrétnom domove dôchodcov a o ich odborných kvalifikáciách.

 

 • Porovnanie nákladov
  Hneď po prehliadke a identifikácii niekoľkých možných domovov dôchodcov je dôležité vykonať porovnanie nákladov. Tieto náklady cez rôzne domovy dôchodcov môžu byť značne odlišné. Vyzvite domovy dôchodcov na poskytnutie konkrétnych cenových ponúk a podrobne ich analyzujte. Ceny v jednotlivých domovoch dôchodcov sa môžu líšiť, s rozsahom od približne 1 000 € až po 2 500 € mesačne, a v niektorých prípadoch aj viac. Je potrebné si uvedomiť, že štátne príspevky len čiastočne pokrývajú tieto náklady.

 

Ako presvedčiť svojho člena rodiny, aby sa presťahoval do domova dôchodcov?

Len máloktorý starší človek sa rád nasťahuje do domova dôchodcov – možno ste to už so svojím príbuzným zažili. Ako dcéra, syn alebo partner osoby, ktorá potrebuje starostlivosť, je ťažké nájsť  správne slová bez toho, aby sa daná osoba necítila odpudzovaná. Tu je niekoľko návrhov, ako môžete svojmu blízkemu uľahčiť presťahovanie sa do domova dôchodcov:

• Argumentujte úľavou pre príbuzných v dôsledku komplexnej starostlivosti poskytovanej v domove dôchodcov.

• Dajte najavo aj osobnú úľavu, ak sa stane opatrovateľstvo súčasťou vášho úsilia. Získate viac voľného času na návštevy a spoločné aktivity.

• V domove dôchodcov je vždy priestor na spoločné konverzácie, stravovanie a kolektívne aktivity. Blízki si tu môžu nájsť nové sociálne kontakty.

• Poukážte na aspekt bezpečnosti: domov dôchodcov zabezpečuje nepretržitú prítomnosť personálu. V prípade nečakaných udalostí alebo iných núdzových situácií stačí stlačiť tlačidlo a pomoc príde.

• Zapojte aktívne svojich blízkych do rozhodovacieho procesu. Preukážte im, že stále majú možnosť voľby a vlastného rozhodnutia. Dajte im vedieť, že v prípade naliehavých situácií sa môže stať, že budú musieť vybrať prvý dostupný domov dôchodcov. Je dôležité však konať s empatiou, aby sa necítili pod tlakom.