Pochopenie demencie – umenie komunikácie

Občas sa stáva, že si zamieňame bežné veci. Väčšinou si ich ľahko zapamätáme a rýchlo ich nájdeme. Ale čo ak nie?

Ako rozlíšiť medzi bežnou nepozornosťou a možným začiatkom demencie? Faktory ako stres, alkohol, lieky alebo nevyvážená hydratácia môžu spôsobiť, že náš mozog občas nefunguje optimálne. Osobitne pre starších jednotlivcov sa pojmy ako "demencia" alebo "Alzheimerova choroba" stávajú skoro bežnými. Demencia vyvoláva úzkosť, pretože problémy s pamäťou sa rozvíjajú postupne, ale určite sa prejavujú. Avšak stanovenie presnej diagnózy je výhradne v kompetencii lekára, pretože iba on môže určiť neurologické postihnutie.

 

Rôzne prejavy demencie

Takmer 70 % všetkých jedincov trpiacich demenciou zažíva Alzheimerovu chorobu, kde dochádza k odumieraniu nervových buniek. Presný základ tejto choroby zatiaľ nie je známy. Existujú rôzne formy tohto ochorenia, ktoré sa rozdeľujú do skorých a neskorých štádií a zvyčajne majú smutný priebeh. Vaskulárna demencia ovplyvňuje 15 % pacientov, pričom jej príčinou sú poruchy krvného obehu v mozgu. Ďalších 10 % trpiacich demenciou má Parkinsonovu chorobu, známu aj ako demencia s Lewyho telieskami, alebo frontotemporálnu demenciu, ako napríklad Pickovu chorobu. Napriek rôznorodým formám má každá z týchto chorôb jedno spoločné – vplyv na pamäť.

 

Rané fázy demencie

Rané štádiá zabúdania často charakterizuje porucha kognitívnych procesov. Zhoršuje sa schopnosť sústrediť sa, udržať pozornosť, motivácia a záujem. Predmety sa umiestňujú nesprávne a hľadajú sa tam, kde nie sú. Orientácia v neznámom prostredí sa stáva čoraz náročnejšou. Osoby trpiace touto chorobou majú problémy s rozhodovaním a znižujú množstvo kontaktov s okolím. V tejto fáze začínajú často zakrývať svoje chyby a prepadajú do stavu depresie. Čo môžete teraz urobiť? Preukážte svoje pochopenie pre obmedzenia a ponúknite svoju podporu. Je dôležité, aby ste nebrali ich obviňovanie osobne.

 

Pri komunikácii neexistuje univerzálny prístup, pretože každá situácia je jedinečná a každá osoba s demenciou reaguje individuálne – od hnevu voči sebe samému, zármutku, rezignácii až po agresiu voči okoliu. Dôležitý je jemný a láskavý kontakt. Môžete sľúbiť, že spoločne sa pokúsite nájsť "stratenú" vec, ako napríklad peňaženku, a vyhnúť sa konfrontáciám. Vytvorte orientačné pomôcky, ktoré uľahčia osobe orientáciu. Keď sa vec nájde, hnev sa väčšinou rýchlo rozplynie.

 

Splnomocnenia a dispozície

V tomto období je vhodné prijať preventívne kroky (ako napríklad závet, plnomocenstvá). V tejto fáze má dotyčný ešte schopnosť samostatne rozhodnúť, kto bude neskôr zodpovedný za jeho starostlivosť. S týmto časným štádiom by sa malo začať aj so zahájením prvých terapeutických opatrení. Tieto kroky môžu oddialiť pokrok ochorenia, keď sa postupne zhoršuje.

 

V priebehu demencie

V priebehu strednej fázy ochorenia, jedinci postupne strácajú svoju identitu. Aj bežné úkony, ako umývanie zubov či obliekanie, sa stávajú zložitými. Schopnosť porozumenia účelu predmetov a komunikácia sa zhoršuje. Dochádza k strate lokálnej aj osobnej orientácie. Aby si uchovali aspoň časť svojej identity, jedinci často upierajú pozornosť na zachovalé spomienky, pocitovo sa vracajú k minulosti a prežívajú ju tak, akoby bola prítomnosťou. Reakciou na ztrátu schopností je strach, úzkosť a niekedy dokonca agresivita, pretože ľudia s demenciou sa môžu cítiť zmätení aj v jednoduchých situáciách.

Logické myslenie postupne chýba. Je užitočné ukázať alebo vykonávať činnosti spoločne. Dávať najavo, že postihnutá osoba má svoj význam a posilňovať jej pocit identity, je dôležité. Činnosti je vhodné vysvetľovať postupne a podporovať gestami. Spoločne sa snažte zažiť krásne okamihy. Je kľúčové, aby ste vstúpili do ich sveta predstáv a nesnažili sa ich presvedčiť o realite, pretože to často spôsobuje frustráciu a strach.

V rámci vašej úlohy ako príbuzného by ste mali aktívne využívať podporné služby, ako sú poradenstvo, skupiny pre príbuzných, denne poskytovaná starostlivosť, a rôzne formy liečby.

 

Posledné štádium demencie

Existuje riziko, že budete potrebovať intenzívnu starostlivosť a budete často pripútaní na lôžko. V záverečnej fáze demencie sa schopnosť ovládať telesné funkcie často úplne stráca. Dochádza k pádom a potrebe pripútania na lôžko. Ochorenie môže viesť k problémom s prehĺtaním, inkontinencii a zápalu pľúc.

S ťažkosťami pri prehĺtaní sa často spája aj podvýživa, keďže pocity hladu môžu byť u postihnutých nepravidelné. Stojí za to skúsiť ponúknuť jedlo, ktoré môžu konzumovať sami. Fyzický kontakt ako pohladenie, držanie ruky alebo objatie získava teraz na dôležitosti, pretože dotknutí jedinci môžu stále cítiť pocity. Zreteľne sa prejavuje držanie tela a výrazy tváre. Pocit „nebyť sám“ sa teraz stáva kľúčovým. V tejto fáze stačí byť blízko a sprevádzať postihnutú osobu v jej posledných chvíľach života.